Skip to content
Flexibel op- en afschalen 24/7 bereikbaar First time fix Eigen vast contactpersoon
blog-man-thuiswerker-laptop

DIRECT Klantcontact start met beeldbellen

Laatste update op 25 augustus 2020 om 11:38 am
Leestijd: < 1 minuut

Het innovatieve dienstenpakket van DIRECT Klantcontact blijft zich maar verder uitbreiden: in opdracht van Virtuele Thuiszorg Nederland is deze week een pilot gestart met beeldbellen. In het kader van een medisch onderzoek begeleiden medewerkers van DIRECT Klantcontact via een beeldverbinding een groep van 45 patiënten met diabetes type 2.

In nauwe samenwerking met een wijkverpleegkundige wordt een vragenlijst samengesteld die tijdens een intakegesprek door de medewerkers van DIRECT Klantcontact via Skype aan de deelnemende patiënten wordt voorgelegd. Aan de hand van de antwoorden stelt de wijkverpleegkundige vervolgens een medisch dossier samen.

Tijdens het zes maanden durende onderzoek nemen de speciaal voor deze opdracht geselecteerde en goed getrainde medewerkers van DIRECT Klantcontact maandelijks via Skype contact op met de deelnemende patiënten. Ze informeren naar hun algemene welzijn, maar aan de hand van het medisch dossier uiteraard ook naar specifiekere zaken met betrekking tot hun gezondheid en de ontwikkeling van het ziektebeeld. Wanneer de patiënten echt medische vragen stellen, leggen de telefonisten die voor aan de wijkverpleegkundige.

De reacties na een week beeldbellen zijn louter bijzonder positief. Virtuele Thuiszorg Nederland is blij met de waardevolle bijdragen die DIRECT Klantcontact aan het onderzoek levert; de patiënten, van wie het merendeel uit 65-plussers bestaat, stellen vooral de beeldgesprekken op zich erg op prijs. Ze beschouwen de gesprekken via Skype als veel persoonlijker dan een normaal telefoongesprek; in sommige gevallen zelfs als een welkome onderbreking van de dag.

Back To Top