AI

De ontwikkeling van AI en de implementatie hiervan binnen bedrijven, blijft zich in 2024 in een razend tempo voortzetten. Generatieve AI wordt nu vooral ingezet bij het automatiseren van bijvoorbeeld e-mailverkeer, bij het sneller analyseren van klantdata, en bij chatbots. De nieuwste generatieve AI modellen worden steeds groter en slimmer. Ze kunnen veel sneller fouten herkennen en opgegeven informatie wordt steeds accurater. Dat zou veel impact kunnen hebben op de kwaliteit en inzetbaarheid van AI-chatbots, geautomatiseerde telefoontjes en daarmee de algemene klantervaring. Volgens Eveline Erkelens van Bright6 zal er in 2024 ook steeds vaker gebruikt gemaakt gaan worden van Realtime AI, wat een andere cruciale rol kan spelen voor de algehele klantervaring. Het stelt bedrijven namelijk in staat om via realtime analayses onmiddellijk en adaptief te reageren op klantbehoeften, waardoor er proactiever en efficiënter geopereerd kan worden.

En hoewel er nog niets is uitgebracht, houden we ook in 2024 de ontwikkelingen rondom OpenAI’s algemene kunstmatige intelligentie (AGI) project Q* in de gaten. Project Q* is volgens Reuters de oorzaak van de oproer binnen OpenAI. Dit AGI project zou namelijk in staat zijn om de meeste economisch waardevolle taken beter te kunnen uitvoeren dan mensen. Het zou zelfstandig problemen kunnen oplossen voordat deze zich voordoen, wat het een onvoorspelbare vorm van AI maakt. Dat neemt niet weg dat er nog dagelijks wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van AGI’s. Iets om in 2024 de gaten te houden, dus

Meisje met rood haar kijkt naar haar telefoon terwijl het licht op haar gezicht schijnt

Multimodaal

Op het gebied van service en klantinteractie, gaat multimodaliteit (in combinatie met AI-systemen) een grote rol spelen in 2024. Multimodale communicatie verwijst in het algemeen naar het gebruik van meerdere communicatiekanalen (zoals tekst, spraak, video, en AR/VR) om een rijkere en meer interactieve klantbeleving te bieden. Specifieker gericht op trends en AI, houdt multimodaliteit in dat AI-systemen in staat zijn om uit dezelfde bronnen informatie te begrijpen en daarnaast terug te kunnen praten. Alexander Wijninga van Watermelon, geeft aan dat dit een deur opent voor veel mogelijkheden waarin chatbots een veel nuttigere rol kunnen gaan spelen. Zo zouden chatbots problemen met fysieke producten op kunnen lossen door naar een afbeelding te kijken en aan de hand daarvan een suggestie kunnen bieden. Zo kunnen klantadviseurs klanten sneller en beter helpen, wat een grote impact kan hebben op de algehele klantervaring. Google Gemini (het nieuwste GenAI model van Google) is volledig multimodaal en zelfs in staat om gekoppeld te worden aan andere technologische systemen.

Multimodaliteit stelt AI-systemen in staat om informatie uit tekst, spraak, video en AR/VR te begrijpen en bovendien in dezelfde vorm terug te praten.
Marjolein Cornelisse, Content Marketeer

Personalisatie

Ook in 2024 kunnen we een steeds persoonlijkere benadering richting gebruikers en klanten verwachten. Het leren kennen van individuele klantvoorkeuren wordt steeds nauwkeuriger, sneller en toegankelijker dankzij AI en geavanceerde CRM-systemen. Ook dankzij eerdergenoemde realtime AI wordt het analyseren van klantgedrag gemakkelijker, wat voor een veel efficiëntere en bijna voorspellende individuele service kan zorgen. Volgens Gartner verwacht 71% van de B2C-klanten, en 86% van de B2B-klanten dat de klantenservice goed op de hoogte is van wie zij precies zijn als klant. Tegelijkertijd blijft de bezorgdheid van klanten over hoe hun persoonlijke data gebruikt wordt toenemen. Volgens Gartner zal de wrijving tussen de wens voor een persoonlijke ervaring en de bezorgdheid over privacy rechten in 2024 toenemen. Om een relevante service te kunnen blijven bieden, en het vertrouwen van je klanten te behouden, is het belangrijk om transparantie te prioriteren. Leg je klanten bijvoorbeeld in de privacy instellingen uit welke informatie je precies gebruikt, waarom je dit doet en hoe ze dit kunnen aanpassen als ze dat willen.

 

Integratie verbeteringen

In 2024 zien we integratietechnologieën steeds beter en beter worden, wat voor een naadloze aansluiting zal zorgen tussen verschillende apps en systemen. Voor de klantcontactbranche houdt dat in dat het steeds makkelijker zal worden om klantenservice tools en verschillende platforms met elkaar te kunnen koppelen, wat voor een efficiëntere dataflow zal zorgen. De toegankelijkheid voor gegevens voor klantadviseurs zal een stuk beter worden, waardoor ze veel overzichtelijker aan de slag kunnen. Door de integratie van AI in klantcontactsystemen kunnen routinetaken geautomatiseerd worden. Dat betekent dat de werkdruk voor klantadviseurs vermindert, waardoor ze zich beter kunnen focussen op complexere klantvragen en het bieden van de perfecte klantervaring. Een naadloze verbinding tussen verschillende apps en systemen houdt ook in dat chatbots veel persoonlijker kunnen worden. Wijninga noemt in zijn artikel een mooi voorbeeld waarin een chatbot jouw persoonlijk fitness en voedingsadvies kan geven, en zelfs de lokale restaurants kan aanraden die binnen jouw gezondheidsdoelen passen, als deze zou samenwerken met gezondheidsapps en maaltijd bezorg apps.

Conclusie

Kortom, 2024 belooft een spannend jaar te worden voor de klantcontactbranche. Vol technologische ontwikkelingen die een ware (r)evolutie kunnen betekenen voor de manier waarop bedrijven communiceren en interactie hebben met hun klanten. Bedrijven die deze technologieën omarmen kunnen een concurrentievoordeel opdoen door aan de veranderende verwachtingen van de klanten te blijven voldoen, en efficiënter en persoonlijker dan ooit voor hun klanten te zorgen. Als afsluiter, is het goed te benoemen dat klanten en gebruikers nog steeds een behoefte hebben aan de menselijke vingerafdruk en stem wanneer ze contact opnemen met de klantenservice. Klanten voelen zich hierdoor veel sneller begrepen en écht gehoord. Dat stukje menselijkheid kan niet ontbreken in een uitstekende klantervaring.

Maak kennis met onze kennisbank.

Gidsen
22 april 2024

Met deze 5 manieren om 24/7 klantenservice te bieden maak je van jouw onderneming een échte bereikbaarheids-kampioen. Klanten willen altijd en overal geholpen worden.

Lees meer
Blink uit in klantcontact
19 oktober 2023

In een eerder blog hebben we het uitgebreid gehad over de kansen van ChatGPT met betrekking tot de klantenservice. Voor de live-gang van ChatGPT, de AI chatbot van OpenAI, werd er al gesproken over de kansen en …

Lees meer
Blink uit in klantcontact
24 mei 2023

Iedereen heeft er inmiddels al wel over gehoord: de razend populaire ChatGPT. Het is de snelst groeiende applicatie aller tijden, ontwikkeld door OpenAI. Op dit moment is het ook de meest krachtige kunstmatige intelligentie op de wereld, …

Lees meer
Dubbel uitblinken? Focus volledig op je vak, terwijl wij jouw klantenservice laten stralen.
Ontdek jouw oplossing
Bellen Bel DIRECT